Vincentiusvereniging Eijsden
is een lokale vereniging die in en vanuit de lokale gemeenschap opereert.
Ze biedt (voornamelijk) financiële steun voor individuele huishoudens of projecten om gelden te genereren ten einde hulpbehoevende en noodlijdende huishoudens te helpen.

Sinds enkele jaren is er (gedreven door de onbetaalbaarheid van de verzorgingsstaat) een kentering gaande van verzorgingsstaat naar participatiestaat. Dit betekent dat centrale overheden de verantwoordelijkheid decentraliseren en de ondersteuning veelal vanuit de lokale samenleving georganiseerd moet worden.
Alhoewel de focus van Vincentiusvereniging Eijsden nog steeds ligt op de kernen Eijsden, Mariadorp, Mesch, Withuis en Oost-Maarland, probeert zij incidentele aanvragen vanuit de andere kernen van de gemeente Eijsden-Margraten ook in te willigen (waar mogelijk in samenwerking met lokale partijen vanuit betreffende kernen).

1 op de 20 huishoudens
in de gemeente Eijsden-Margraten

moet rondkomen
van de bijstandsnorm
of minder.

5% IS TEVEEL

Uit het Regionaal Armoede Onderzoek Maastricht-Heuvelland blijkt dat 5% van de huishoudens in de gemeente Eijsden-Margraten moet rondkomen van de bijstandsnorm of minder. Hiermee scoort de gemeente Eijsden-Margraten beter dan haar buurgemeentes, maar 1 op de 20 huishoudens blijft toch veel. Dit bevestigt de noodzaak van de Vincentiusvereniging Eijsden.

STRIJD TEGEN ARMOEDE

De komst van de participatiemaatschappij en het feit dat er in deze tijd nog steeds 5% van de huishoudens in de gemeente Eijsden-Margraten in armoede leeft, maakt het noodzakelijk dat burgers van onze gemeenten samen met de Vincentiusvereniging Eijsden de strijd aan gaan tegen de armoede.

Je kunt Vincentiusvereniging Eijsden bijvoorbeeld helpen door
een donatie te doen.

DONEER OP NL58 RABO 011 50 02 987

Daarnaast is Vincentiusvereniging Eijsden geholpen met vrijwilligers die de vereniging incidenteel willen helpen bij projecten om gelden te genereren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het rondbrengen van flyers, bemannen van activiteiten, etc. U kunt zich hiervoor aanmelden via info@vincentiuseijsden.nl

Heb je vragen, goede ideeën,
suggesties of wil je ook een steentje bijdragen?
Neem gerust contact met ons op.

Vincentiusvereniging St. Martinus (Secretariaat)
Beethovenstraat 6
6245 GK  Eijsden
043 409 25 15
info@vincentiuseijsden.nl

Wie is Vincentiusvereniging Eijsden?

Het bestuur van de vereniging bestaat  uit:

Mevr. F. van Aubel (voorzitter)
Mevr. M. Maas (secretaris)
Dhr. J. Piters (penningmeester)
Mevr. V. Rutten (bestuurslid)
Dhr. C. Spauwen (bestuurslid)

PR en communicatie:
René Rutten

‘Iedere dag weer bedenken wat we gaan eten …’

 

1 van de 20 Eijsdenaren
willen graag hun probleem ruilen
met het jouwe.

Algemene nut beogende instelling

Vincentiusvereniging Eijsden-Margraten heeft de ANBI -status (een algemeen nut beogende instelling) en voldoet hiermee aan de gestelde voorwaarden, zoals opgesteld in de statuten.

Algemene gegevens
Stichting Vincentiusvereniging St. Martinus
Het RSIN of fiscaal nummer van de stichting is 816198482 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40203658

Vestigings- en correspondentieadres
Beethovenstraat 6
6245 GK Eijsden
Email:  info@vincentiuseijsden.nl

 

Doel en missie van de vereniging

De vereniging stelt zich ten doel het opsporen en  lenigen van de geestelijke en maatschappelijke noden van individuen en groepen van personen teneinde daardoor in solidariteit met de samenleving mede te werken aan de bevordering van het algemeen maatschappelijk welzijn. De inkomsten der Vereniging bestaan uit de opbrengst van te houden collecten en voorts uit giften, schenkingen, subsidies, renten en andere baten.

 

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Alle werkzaamheden gebeuren op vrijwillige basis.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
Een website van Perron 9